Kontakt

BIURO FESTIWALOWE

Centrum Kultury Oleska 45
ul. Oleska 45, 46-020 Opole

mail: opolskielamy@gmail.com
tel.: +48 512 239 076


Dyrektor festiwalu
Dyrektor programowy

Rafał Mościcki
raf.mos@wp.pl
tel.: +48 607 232 476

Dyrektor artystyczny
PR & social media manager

Marta Wolna
mar.wolna@gmail.com
tel.: 725 066 504

Dyrektor logistyki
Dokumentalna Odsłona Kina

Wojciech Myśliński
wmyslinski80@gmail.com
tel.: +48 693 365 542

Dyrektor finansowy
Koordynator Konkursu Głównego

Katarzyna Mościcka
kmoscicka@gmail.com
tel.: +48 665 544 710

Wolontariat
 

Michał Jakubik
michal.jakubik@gmail.com 
tel.: +48 512 238 046