Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia do Konkursu Głównego!

1 lipca 2019

Do Konkursu Głównego wpłynęła następująca ilość zgłoszeń:
– animacja: 81 filmów
– dokument: 38 filmów
– fabuła: 75 filmów

Natomiast do Konkursu Filmów Amatorskich: 100 filmów


Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej 17. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy: www.festiwal.opolskielamy.pl do 16.09.2019r.

*Zastrzega się, iż Organizatorzy nie mają obowiązku telefonicznego informowania twórców o zakwalifikowaniu do Konkursu.

TAGI: