Zgłoś swój film do Konkursu Głównego 20.FFOL

30 kwietnia 2022

Konkurs Główny 20. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy przeprowadzany jest w ramach 20. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Festiwal odbędzie się w Opolu w okresie 07–15.10.2022 r

Konkurs Główny skierowany jest do twórców uczestniczących w systemie nauczania wyższego, studentów lub absolwentów szkół filmowych oraz do twórców będących studentami lub absolwentami kierunków związanych z filmem innych szkół (nie filmowych). Do Konkursu Głównego mogą zgłosić swoje filmy również twórcy, którzy nie ukończyli studiów / kierunków związanych z filmem lecz posiadają doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co należy zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej.


Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej 17. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy: www.festiwal.opolskielamy.pl do 16.09.2019r.

*Zastrzega się, iż Organizatorzy nie mają obowiązku telefonicznego informowania twórców o zakwalifikowaniu do Konkursu.

Wyślij zgłoszenie na adres: 20.festiwalfilmowyopolskielamy@gmail.com

Do pobrania:

TAGI: