Zespół / Organizatorzy

Rafał Mościcki
Dyrektor Festiwalu
Dyrektor Programowy

Marta Wolna
Dyrektor artystyczny
PR & social media manager

Wojciech Myśliński
Dyrektor logistyki
Dokumentalna Odsłona Kina

Katarzyna Mościcka
Dyrektor Finansowy
Koordynatorka Konkursu Głównego

Martyna Friedla
Koordynatorka ds. gości

Michał Jakubik
Koordynator wolontariatu
Biuro Festiwalowe

Daria Ogon
Koordynatorka spotkań
Biuro Festiwalowe

Aneta Plinta
Konkurs Główny
Biuro Festiwalowe

Anna Schabowska
Biuro festiwalowe
Logistyka

Marta Sikora
Social Media

Ira Romanchuk
Biuro festiwalowe
Wolontariat

Natalia Szaramet
Biuro Festiwalowe
Obsługa gości