Zespół / Organizatorzy

Rafał Mościcki
Dyrektor Festiwalu
Dyrektor Programowy

Marta Wolna
Dyrektor artystyczny
PR & social media manager

Katarzyna Mościcka
Dyrektor Finansowy

Tomasz Raczkowski
Koordynator Jury, Selekcja

Karolina Paluch
Koordynatorka Konkursu Głównego

Michał Jakubik
Koordynator wolontariatu
Biuro Festiwalowe

Daria Ogon
Koordynatorka spotkań
Biuro Festiwalowe