Zgłoś swój film do Konkursu Głównego 21.FFOL

13 marca 2023

Konkurs Główny 21. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy przeprowadzany jest w ramach 21. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Festiwal odbędzie się w Opolu w okresie 06–14.10.2023 r

Konkurs Główny skierowany jest do twórców uczestniczących w systemie nauczania wyższego, studentów lub absolwentów szkół filmowych oraz do twórców będących studentami lub absolwentami kierunków związanych z filmem innych szkół (nie filmowych). Do Konkursu Głównego mogą zgłosić swoje filmy również twórcy, którzy nie ukończyli studiów / kierunków związanych z filmem lecz posiadają doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co należy zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej.


Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu opublikowana zostanie na stronie internetowej Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy: www.festiwal.opolskielamy.pl do 16.09.2023r. *Zastrzega się, iż Organizatorzy nie mają obowiązku telefonicznego informowania twórców o zakwalifikowaniu do Konkursu. Wyślij zgłoszenie na adres: 21.festiwalfilmowyopolskielamy@gmail.com Do pobrania:
 

TAGI: