Zgłoś swój film do Konkursu Głównego 22. FFOL

Konkurs Główny 22. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy przeprowadzany jest w ramach 22. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Festiwal odbędzie się w Opolu w okresie 04–12.10.2024 r.

Konkurs Główny krótkich metraży skierowany jest do twórców uczestniczących w systemie nauczania wyższego, studentów lub absolwentów szkół filmowych oraz do twórców będących studentami lub absolwentami kierunków związanych z filmem innych szkół (nie filmowych). Do Konkursu Głównego mogą zgłosić swoje filmy również twórcy, którzy nie ukończyli studiów / kierunków związanych z filmem lecz posiadają doświadczenie zawodowe w tym zakresie, co należy zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej.

Konkurs Główny Filmów Amatorskich (krótkich metraży) skierowany jest do twórców nie posiadających formalnego wykształcenia filmowego oraz nie zajmujących się filmem. Konkurs zrzesza prace twórców początkujących, zajmujących się filmem amatorsko.

Konkurs Filmów Amatorskich jest jednolitą kategorią.


Lista filmów zakwalifikowanych do Konkursu opublikowana zostanie na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy: www.festiwal.opolskielamy.pl do 13.09.2024r.

*Zastrzega się, iż Organizatorzy nie mają obowiązku telefonicznego informowania twórców o zakwalifikowaniu do Konkursu.

Wyślij zgłoszenie na adres: 22.festiwalfilmowyopolskielamy@gmail.com

Do pobrania: